CONTRACT - CADRU
de comercializare a pachetelor de servicii turistice


1. CONDITII GENERALE:

Agentia de turism CONDOR organizeaza si comercializeaza pachete de servicii turistice sau componente ale acestora, direct sau prin intermediari.


2. CONTRACTUL:

Contractul de comercializare a serviciilor turistice da nastere raportului juridic dintre S.C. CONDORLINE S.R.L. si turist, fiind supus reglementarilor Codului Civil si Codului Comercial, precum si Ordonantei Guvernului nr. 107/ 30.07.1999, cu modificarile ulterioare.
In cazul solicitarii unor pachete de servicii turistice care nu fac parte din oferta proprie a S.C. CONDORLINE S.R.L, contractul intra in vigoare in momentul in care turistul primeste confirmarea scrisa a rezervarii, transmisa in cel mult 10 zile calendaristice de la data semnarii bonului de comanda, daca partile contractante nu stabilesc altfel.
Pentru oferta turistica proprie comercializata de catre S.C.CONDORLINE S.R.L contractul intra in vigoare la data semnarii acestuia de reprezentantul agentiei de turism si de catre turist.


3. DREPTURILE SI OBLIGATIILE S.C. CONDORLINE SRL:

S.C.CONDORLINE S.R.L se obliga sa depuna eforturi pentru asigurarea serviciilor contractate in conditii normale si la timp.
S.C.CONDORLINE S.R.L se obliga sa informeze turistul corect si complet, in scris sau verbal cu privire la pretul serviciilor oferite, destinatie, ruta, mijloacele de transport utilizate, tipul unitatilor de cazare, serviciile de masa si specificul acestor servicii.
S.C.CONDORLINE S.R.L nu este raspunzatoare in cazul in care turistul nu prezinta la locul de trecere al frontierei acte corespunzatoare sau valabile:

  • Pentru tarile UE – cartea de identitate valabila cel putin inca 6 luni
  • Pentru tari inafara UE – pasaport valabil cel putin inca 6 luni
  • Minori sub 14 ani- pasaport individual sau obligatoriu sa fie trecuti pe unul din pasapoartele parintilor.
  • Minorii 14-18 ani nu pot trece frontiera cu carte de identitate.
In cazul in care minorul calatoreste numai cu unul dintre parinti, are nevoie de Procura Notariala din partea celuilalt parinte. In cazul in care tara de destinatie este o tara UE dar se tranziteaza o tara nemembra UE este obligatoriu pasaportul. Agentia nu are obligatia de a verifica valabilitatea cartii de identitate sau a pasaportului ori a celorlalte documente de calatorie cu exceptia celor emise de catre agentie. In cazul in care se interzice trecerea frontierei pentru considerentul lipsei de valabilitate a acestor documente, agentia nu poarta nici o raspundere si nu poate fi obligata la restituirea pretului sejurului/excursiei, aplicandu-se in acest caz clauza de penalitate echivalenta renuntarii la serviciile turistice.
S.C.CONDORLINE S.R.L se obliga sa ofere asigurare facultativa sau de asistenta care sa acopere taxele de repatriere in caz de accident sau boala.
S.C.CONDORLINE S.R.L si rezerva dreptul sa modifice sau sa anuleze programul turistic in anumite cazuri: calamitati naturale, miscari sociale, greve, razboaie, schimbari politice, intarzieri, anulari sau inchideri temporare ale traficului rutier, feroviar, aerian sau naval, fara a notifica turistii daca acestea intervin intr-un interval de timp prea scurt pentru a anunta toti participantii.
Aceleasi situatii pot determina schimbarea tipului sau categoriei mijloacelor de transport ori a unitatilor de cazare.
In astfel de cazuri nu se pot pretinde daune sau penalizarisi nici rambursarea pretului, in care programul turistic a fost realizat.
In cazul in care la unitatea de cazare confirmata este suprarezervare – “overbooking” agentia de turism este obligata sa asigure cazarea la aceeasi categorie de cazare cu cea confirmata;
In cazul in care varianta de cazare oferita ca alternativa este clasificata inferior, agentia de turism este obligata sa returneze diferenta de tarif dintre diferentele de confort.
S.C.CONDORLINE S.R.L nu raspunde pentru amanarile sau intarzierile de orice fel determinate de indeplinirea formalitatilor solicitate de reprezentantele tarilor de destinatie sau tranzitate, cum ar fi eliberarea vizelor cu intarziere si nu datoreaza daune pentru eventualele prejudicii produse turistului de aceste intarzieri.
S.C.CONDORLINE S.R.L nu raspunde pentru intarzierile inregistrate in timpul derularii programului turistic din motive ce nu-i sunt imputabile, cum ar fi intarzierea curselor aeriene, conditii meteorologice nefavorabile, formalitati vamale etc. In astfel de cazuri S.C.CONDORLINE S.R.L nu raspunde pentru eventualele daune rezultate ca urmare a pierderii legaturilor, intalnirilor comerciale etc. In cazul intarzierilor turistul nu poate renunta la obligatiile asumate prin contract.
S.C.CONDORLINE S.R.L se obliga sa anunte turistul cu privire la eventualele modificari privind elementele esentiale ale contractului, inclusiv cu privire la anularea programului turistic, cu cel putin 10 zile calendaristice inainte, daca acestea se produc din motive imputabile S.C.CONDORLINE S.R.L


4. DREPTURILE SI OBLIGATIILE TURISTULUI:

TURISTUL are dreptul la o informare corecta si completa cu privire la pachetul de servicii oferit de S.C.CONDORLINE S.R.L, inclusiv cu privire la pretul acestuia, astfel incat sa nu fie posibile interpretari echivoce. Pretul si programul pachetului de servicii se va descrie in programele anexe acestui contract. S.C.CONDORLINE S.R.L nu raspunde pentru prestarea defectuoasa a serviciilor specificate in sectiunea: ”PRETUL NU INCLUDE”, acestea fiind optionale si prestate de catre partenerii locali ai S.C.CONDORLINE S.R.L TURISTUL are dreptul sa poata incheia asigurari facultative pentru asistenta in caz de boala, accident, etc.
In cazul in care continutul bonului de comanda difera de continutul confirmarii calatoriei turistice sau daca aceasta confirmare nu s-a facut in termenul de 60 de zile calendaristice de la data semnarii bonului de comanda, TURISTUL poate considera ca voiajul nu a fost rezervat si are dreptul la rambursarea sumelor deja platite.
TURISTUL are dreptul sa faca cunoscut agentiei vanzatoare solicitarile sale speciale, in momentul efectuarii comenzii care pot fi incluse in contract, cu titlu informativ, daca sunt acceptate de cele doua parti. In cazul in care TURISTUL nu poate sa participe la calatoria turistica, acesta poate sa transfere contractul unei terte persoane care indeplineste toate conditiile prevazute in pachetul de servicii turistice contractat, cu conditia anuntarii S.C.CONDORLINE S.R.L de cedarea pachetul sau de servicii. Atat TURISTUL cat si cel care preia contractul sunt responsabili, in mod solidar, de plata pretului calatoriei si a eventualelor costuri suplimentare aparute cu ocazia acestor cedari.
TURISTUL poate, in orice moment, sa rezilieze partial sau integral contractul incheiat cu S.C.CONDORLINE S.R.L , cu conditia notificarii in scris a rezilierii; daca motivul rezilierii nu este imputabil agentiei de turism, TURISTUL va despagubi pe S.C.CONDORLINE S.R.L pentru prejudiciul creat ca urmare a rezilierii. Pe parcursul desfasurarii programului, TURISTUL poate renunta total sau partial la serviciile oferite; in acest caz TURISTUL nu are dreptul la despagubiri TURISTUL poarta intreaga raspundere pentru respectarea prevederilor legale privind regimul vizelor, al documentelor de calatorie, regimul vamal, sanitar etc. ale tarilor de destinatie sau tranzitate.
TURISTUL are obligatia sa verifice documentele de calatorie (bilete, asigurari etc.) precum si alte documente eliberate de S.C.CONDORLINE S.R.L si sa retina toate informatiile furnizate de reprezentantii agentiei vanzatoare, indiferent de forma prezentarii (scris sau verbal).
TURISTUL are obligatia sa sesizeze toate erorile si neconcordantele fata de serviciile comandate, imediat ce ele sunt constatate sau in termen de 5 zile de la sfarsitul sejurului; sesizarea se face in forma scrisa si numai in nume propriu, la fel ca si confirmarea primirii acesteia de catre S.C.CONDORLINE S.R.L. Reclamatiile ulterioare saucele formulate altfel decat in scris sau fara confirmarea primirii, nu vor fi luate in considerare. S.C.CONDORLINE S.R.L se obliga sa inainteze turistului un raspuns scris la sesizarile depuse la sediul sau, in termen de maxim 30 zile calendaristice.
TURISTUL are obligatia sa respecte locul, data si ora plecarii atat la dus cat si la intors, precum si locurile, datele si orele stabilite pe parcursul programului turistic contractat.
Toate cheltuile si daunele produse ca urmare a nerespectarii de catre TURIST a prevederilor privind locurile de intalnire si orarele, vor fi suportate de catre acesta.
Daca TURISTUL nu beneficiaza total sau partial de serviciile comandate din motive neimputabile agentiei CONDOR, TURISTUL nu poate pretinde acesteia restituirea contravalorii lor.
TURISTUL are obligatia sa despagubeasca firma transportatoare daca produce pagube in autocar pe parcursul calatoriei.


5. TARIFE, PRETURI, CONDITII SI TERMENI DE PLATA:

Preturile si tarifele pachetelor de servicii sunt stabilite prin contract. Orice modificare (referitoare la schimbarea unitatii de cazare, data de plecare, nume sau schimbarea persoanelor titulare de contract sau orice element principal ce face obiectul contractului) la cererea titularului din contract se taxeaza cu 25 euro de persoana; schimbarea se va face numai daca exista aceasta posibilitate si daca nu intra in contradictoriu cu penalizarile de anulare a pachetului.
Preturile si tarifele cuprind atat contravaloarea serviciilor de baza cat si contravaloarea serviciilor suplimentare solicitate de TURIST precum si a eventualelor taxe obligatorii.
Preturile si tarifele pot fi modificate unilateral de S.C.CONDORLINE S.R.L ca urmare a variatiilor costurilor de transport, inclusiv costul carburantului, redeventelor si taxelor aferente serviciilor rutiere, feroviare, aeriene sau navale, a taxelor de turist sau a cursurilor de schimb valutar aferente pachetului de servicii turistice contractat.
In cazul in care pretul stabilit prin contract este majorat cu peste 10%, TURISTUL poate rezilia contractul, cu dreptul de recuperare a sumelor achitate, notificand agentiei CONDOR intentia de reziliere, in scris, in termen de 3 zile de la data comunicarii preturilor majorate.
TURISTUL are obligatia sa achite 30% din pretul serviciilor solicitate in momentul efectuarii comenzii sau al semnarii contractului daca nu a fost facuta comanda iar restul sumei trebuie achitata pana cel tarziu cu 21 de zile inainte de inceperea programului. Daca comanda intervine in intervalul celor 21 de zile, serviciile vor fi achitate integral la data semnarii comenzii.
Nerespectarea de catre TURIST a termenelor de plata da dreptul agentiei CONDOR sa rezilieze contractul si sa solicite despagubiri pentru daunele suferite.


6. MODIFICARI, RETRAGERI, ANULARI:

In cazul in care S.C. CONDORLINE S.R.L este nevoita sa modifice una din prevederile esentiale ale contractului, aceasta va informa TURISTUL cu cel putin 15 zile inainte de data plecarii, iar acesta urmand sa comunice agentiei in termen de 5 zile de la primirea instiintarii hotararea sa de a opta fie pentru rezilierea contractului fara plata de penalitati, fie acceptarea noilor conditii ale contractului. TURISTUL nu poate modifica unilateral nici una din prevederile contractului.
In cazul in care TURISTUL reziliaza contractul ca urmare a modificarilor impuse de S.C.CONDORLINE S.R.L anuleaza calatoria turistica inaintea datei de plecare, TURISTUL poate opta fie pentru acceptarea la acelasi pret a unui alt pachet de servicii turistice de calitate echivalenta sau superioara, fie pentru acceptarea unui pachet de servicii de calitate inferioara, cu rambursarea diferentei de pret, ori pentru rambursarea integrala a sumelor achitate.
In cazul in care TURISTUL, decomanda pachetul de servicii din motive medicale, rambursarea c/val pachetului de servicii turistice se va face de catre compania de asigurare, si numai pe baza unei asigurari storno, incheiata la contractarea pachetului.


7. RECLAMATII SI LITIGII, RASPUDEREA CONTRACTUALA:

Deficientele constatate de catre TURIST la fata locului, cu privire la realizarea pachetului de servicii turistice contractat, vor fi sesizate prompt, in scris, atat agentiei CONDOR in termen de maxim 5 zile de la intoarcerea din sejur.
TURISTUL nu va fi despagubit daca reclamatia survine dupa termenul de 5 zile de la intoarcerea din excursie si nu are la baza confirmarea reprezentantului local.
Reclamatia se poate depune la sediul S.C.CONDORLINE S.R.L in termen de 5 zile de la intoarcerea din excursie. Vor fi luate in considerare numai reclamatiile facute in nume personal. Nu vor fi acceptate reclamatiile facute in numele mai multor persoane la finalul programului, despre care S.C.CONDORLINE S.R.L nu a fost informata in scris la data producerii evenimentului.
Litigiile care nu pot fi solutionate pe cale amiabila vor fi solutionate pe cale judecatoreasca, instanta competenta fiind de la sediul S.C.CONDORLINE S.R.L.
S.C.CONDORLINE S.R.L este raspunzatoare pentru buna executare a obligatiilor asumate prin contract, cu exceptia cazurilor in care neindeplinirea sau indeplinirea defectuasa se datoreaza TURISTULUI, cand neindeplinirea obligatiilor este atribuita unui tert care nu este parte la contract, iar cauzele nu puteau fi prevazute sau evitate sau cand neindeplinirea obligatiilor se datoreaza unor cauze de forta majora sau unor imprejurari pe care nici S.C.CONDORLINE S.R.L, nici prestatorii de servicii nu le puteau prevedea sau evita.
Pentru daunele materiale cauzate de nerespectarea de catre S.C.CONDORLINE S.R.L a serviciilor cuprinse in contract, responsabilitatea acesteia privind despagubirea.


8. DOCUMENTELE CONTRACTULUI se constituie ca anexă la acesta şi sunt următoarele:

1. voucherul, biletul de odihnă-tratament, biletul de excursie, după caz;
2. programul turistic, în cazul acţiunilor turistice.


9. DISPOZITII FINALE:

1. Prezentul contract a fost încheiat în două exemplare, câte unul pentru fiecare parte.
2. Comercializarea pachetelor de servicii turistice se va face în conformitate cu prevederile prezentului contract şi cu respectarea prevederilor Ordonanţei Guvernului nr. 107/1999 privind activitatea de comercializare a pachetelor de servicii turistice, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 631/2001, cu modificările ulterioare.
3. Contractul poate fi prezentat şi sub forma unui catalog, pliant sau alt înscris, dacă turistul este informat despre aceasta şi dacă documentul conţine informaţiile prevăzute de art. 10 alin. (2) din Ordonanţa Guvernului nr. 107/1999, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 631/2001, cu modificările ulterioare.
Turistul: Declar pe proprie raspundere ca am luat la cunostinta toate clauzele prevazute in Anexa la Contract (Programul excursiei) si sunt de acord cu ele.


Agentia de turism,
Condor

Turist,
Numele